Sidan är stängd

Från den 1 Mars hittar du information om din Alternativa ITP på din förmånsportal http://www.mybenefits.se


För frågor rörande risk-delarna i din försäkring så som Efterlevandepension eller Premiebefrielse, vänd dig till SPP.se eller ring kundservice telefon 0771-533 533


Vid frågor rörande ditt sparande i din Alternativa ITP, vänd dig till det försäkringsbolag du valt.

Vid övriga frågor kring bytet av portal kontakta Peter Sonesson på HR CoE Sverige; 031-323 37 82.